וואו. כותבים משהו, מה שרוצים, וזה מייצר תמונה של מה שכתבתם.
עדיין קצת פרימיטיבי, אבל זאת ההתחלה של משהו ענקי
בתמונה שכאן, כתבתי:
Three red astronauts are standing in the silver sea

https://www.wordseye.com/