באמת, יש חפץ בעולם שדניאל רוזין עדיין לא בנה ממנו מראה אינטראקטיבית?