פתאום הוא עלה מבין הביצות
קוראים ליצור עכביש רובוט
מתוך: Bionic lattice structures from the robotic spinneret
https://www.festo.com/group/en/cms/11958.htm