עדכון תוכנה קטלני שנשלח ללויין יפני גרם לו להעריך לא נכון את הזוית והגובה שלו. בנסיון לתקן את המצב, הלווין התחיל להסתחרר ולרקוד בחלל, עד שהתפרק לחתיכות.
בפעם הבאה שמציעים לכם לעדכן את מערכת ההפעלה, תשכנעו את הלויין שלידכם לנסות ראשון.

Software Update Destroys $286 Million Japanese Satellite | Hackaday