רובוט מנתח שאפשר להזמין ולבנות בבית (בפעם הבאה שהביטוח הרפואי שלכם לא מכסה השתלת כליה?)
http://www.opensurgery.net/