אלגוריתם NEAT (אלגוריתם גנטי שמגדל רשתות נוירונים) מנצח את Mario Kart
כל הקוד כאן:

https://github.com/nicknlsn/MarioKart64NEAT