אווו מאמר בסמאשינג מצטט אותי בהרחבה

Conversational Interfaces: Where Are We Today? Where Are We Heading?