דיווח מהמונית: גט טקסי בלעו את מוניות קסטרו.
חלאס, נגמר