לילה של נחיתות והמראות מעל רחוב עין ורד, תל אביב (מחצות עד 4)