אותה הודעה בדיוק: במייל היא סבבה, בצ'אט אתה חופר
לתייק תחת "המדיום הוא המסר"

Facebook and How UIs Twist Your Words