כל החוף הצפוני של האי קוס זרוע בעשרות או אולי מאות אפודות הצלה, משוטים וסירות מנותצות שננטשו בחופזה.
המעפילים, פליטים שברחו מסוריה, מסתובבים בכבישים בחוסר מעש אגרסיבי, מחכים לגפרור שיפוצץ את החבית הזאת