ביקשנו מווטסון, הרובוט של IBM, לנתח את האישיות של הרובוט שלנו, Meekan